Zonneboiler subsidie

From TD-er's Wiki
Jump to navigationJump to search

Subsidieregeling Duurzame warmte voor bestaande woningen

Deze regeling wordt uitgevoerd door SenterNovem. Via deze regeling is het mogelijk om subsidie te krijgen op de aanschaf van een zonneboiler.


Grootte van de subsidie

Kant en klare systemen (<6m2)

Voor deze systemen is een opbrengstverklaring nodig van het gehele systeem (collectoren, pomp, boiler etc.). Een aantal fabrikanten hebben systemen waarvan zo'n opbrengstverklaring is gemaakt. De actuele lijst is te vinden op de website van SenterNovem, [1]. De subsidie is 200€ per gemeten GJ op jaarbasis. Ook voor systemen zonder opbrengstverklaring kan er subsidie worden verkregen, echter wordt er uitgegaan van een opbrengst van 0,7 GJ per m2 collector.

Grotere systemen (>6m2)

Bij de grotere systemen is er geen eis voor een opbrengstverklaring, echter wel een collectortest. Deze test (door TNO of bijv. Fraunhofer) meet een aantal parameters, en daarme kan een indicatie voor de jaaropbrengst worden gegeven. Aan de hand van deze opbrengst wordt er een subsidie gegeven van 180€ per GJ jaaropbrengst.


Eisen

Om in aanmerking te komen voor subsidie is het dus nodig dat de collector een collector test heeft (NEN EN 12975). Bij systemen kleiner dan 6m2 moet er ook een opbrengstverklaring zijn voor het hele systeem.

Het is mogelijk voor aankoop subsidie aan te vragen. Je weet dan voor de aankoop of je subsidie krijgt of niet.