XMLTV

From TD-er's Wiki
Jump to navigationJump to search

Eenvoudig script om de TV-gids data op te halen:

 #!/bin/bash
 BASEURL=http://xmltv.td-er.nl/
 wget $BASEURL`wget $BASEURL -O - 2>/dev/zero|grep xmltv.gz|sed -e s/^.*href\=\"//|sed -e s/\".*$//|sort -n|tail -n1` -O - |gunzip > /tmp/latest.xml
 mythfilldatabase --file 1 -1 /tmp/latest.xml

Sinds MythTV 0.27 is er voor mythfilldatabase een nieuwe optie: --only-update-guide Deze zorgt ervoor dat alleen de data voor de ingestelde zenders bijgewerkt zal worden en dus niet extra zenders toegevoegd. De laatste regel is dan:

 mythfilldatabase --only-update-guide --file --sourceid 1 --xmlfile /tmp/latest.xml

Noem dit script bijvoorbeeld tv_grab_nl_gijs en maak er een cronjob van:

 gijs@htpc:~$ crontab -l
 # m h  dom mon dow   command
 0 12 * * * /home/gijs/tv_grab_nl_gijs >/dev/null 2>&1

Met "crontab -e" kun je je cronjobs aanpassen/toevoegen.

Ik maak gebruik van [TV_grab_nl_py versie 2] en er zit dan tot 14 dagen aan TV-gids data in.