Graaddagen

From TD-er's Wiki
Jump to navigationJump to search

Om de temperatuursafhankelijkheid van de gasafzet per aansluiting voor een reeks van jaren te kunnen vergelijken wordt de temperatuursinvloed geelimineerd. De gasafzet wordt berekend per graaddag, waarbij een correctie wordt toegepast voor het niet tempertuurgevoelige deel voor koken en warmwaterbereiding. Het resultaat wordt vermenigvuldigd met het 'normaal' aantal 'gewogen' graaddagen voor het betreffende jaar, dat wordt bepaald voor het KNMI-weerstation De Bilt. Bron: Energie Encyclopedie

Rekenen

Je hebt vier factoren: y: je gasverbruik per tijdseenheid, totaal x: aantal graaddagen per zelfde tijdseenheid a: 'weersonafhankelijk' verbruik van gas (warm water, koken) per zelfde tijdseenheid b: een factor die afhankelijk is van je huis en gedrag. Lage b geeft lagere stookkosten.

Graaddagen bereken je heel eenvoudig door per dag de gemiddelde temperatuur van 18 af te trekken.

y = a + bx

Als het dus buiten 18 graden is heb je een gasverbruik van a m3 per dag. Als het buiten 0 graden is dan heb je een gasverbruik van a +b*18 kuub per dag.

Simpel voorbeeld

Als je weet dat je in dec 2008 270 kuub gas hebt verbruikt, en je weet dat je voor warm water en koken ongeveer 0,7 kuub per dag verbruikt, kan je met behulp van het aantal berekende graaddagen (stel 450) voor de hele maand de factor b bepalen: 270 = 0,7*31 + b*450 en dat geeft b = 0,55

Nu kan je per maand b gaan vergelijken, zonder je af te hoeven vragen wat de invloed van het weer is geweest. Je kan zelfs op basis van deze b een redelijke voorspelling doen van je jaargebruik, uitgaande van 3000 graaddagen per jaar (volgt ongeveer uit langjarige gemiddelden KNMI): y = 0,7 * 365 + b * 3000 geeft y = 1900 kuub