Add SR to XEN

From TD-er's Wiki
Revision as of 10:48, 11 September 2011 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Dit artikel is een onderdeel van de installatie handleiding van de XEN server. De gebruikte voorbeelden zijn dan ook hierop van toepassing. ---- == Toevoegen Storage Reposit...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Dit artikel is een onderdeel van de installatie handleiding van de XEN server. De gebruikte voorbeelden zijn dan ook hierop van toepassing.


Toevoegen Storage Repository

Toevoegen van het logical volume "local-SR" aan de Storage Repository (SR):

xe sr-create content-type="local SR" type=lvm device-config-device=/dev/StorageRepository/local-SR 
shared=false name-label="Local SR" host-uuid=efebcba7-7cd4-46ef-b207-f211121a27ed 

Toevoegen van het logical volume "local-SR" aan de Storage Repository (SR):

xe sr-create content-type="local SR" type=lvm device-config-device=/dev/StorageRepository/shared-SR 
shared=true name-label="Shared SR" host-uuid=efebcba7-7cd4-46ef-b207-f211121a27ed 

Dit is 1 lange regel en bij het opgeven van de host-uuid= kun je na de = gewoon op <tab> drukken.

Het is nu een gedeelde opslag, dus kun je deze ook gebruiken om backups van VM's naar toe te maken vanuit XenCenter. Overzicht van de lokale shared SR op een RAID-1 device

Vanaf de commandline kun je ook een overzicht krijgen van de aanwezige SR's:

[root@xenserver-1 ~]# xe sr-list
uuid ( RO)        : 1eb32837-a460-52a9-32af-5c70441aa8ef
     name-label ( RW): Shared SR
  name-description ( RW):
        type ( RO): lvm
    content-type ( RO): local SR
uuid ( RO)        : db9c880e-eff7-6007-ec3c-f83c6951004e
     name-label ( RW): Local SR
  name-description ( RW):
        type ( RO): lvm
    content-type ( RO): local SR
uuid ( RO)        : 17893316-4946-0e1e-cbd5-df3a5ec615f6
     name-label ( RW): XenSource Tools
  name-description ( RW): XenSource Tools ISOs
        type ( RO): iso
    content-type ( RO): iso
uuid ( RO)        : 233250fa-3196-1c83-844c-de18128b25a3
     name-label ( RW): CD/DVD drives on xenserver-1
  name-description ( RW): Host physical CD/DVD drives
        type ( RO): local
    content-type ( RO): iso

Aanpassen Storage Repository

XENserver biedt niet zomaar de mogelijkheid om een Storage Repository (SR) te vergroten. XENserver ziet de aangeboden SR's als een nieuw Physical Volume (PV), waarop weer een nieuwe LVM Volume-Group geplaatst kan worden, met daarin dus de Logical Volumes, wat de virtuele schijven zijn voor een XEN-guest. Wanneer je dus een Logical Volume op de XEN-server hebt vergroot, wil dat niet zeggen dat je de PV van XENserver zelf hebt vergroot.

De al vergrote LV's die aan XENserver zijn aangeboden:

[root@xenserver-2 ~]# lvscan |grep StorageRepository
 ACTIVE      '/dev/StorageRepository/local-SR' [1.07 TB] inherit
 ACTIVE      '/dev/StorageRepository/shared-SR' [289.00 GB] inherit

De nog niet vergrote PV's die XENserver aangemaakt heeft op de aangeboden SR's:

[root@xenserver-2 ~]# pvscan |grep SR
 PV /dev/StorageRepository/shared-SR  VG VG_XenStorage-0903974a-057b-0783-b204-33c03cd9ecde  lvm2 [89.99 GB / 56.49 GB free]
 PV /dev/StorageRepository/local-SR  VG VG_XenStorage-abb38cad-65e8-671a-be3b-1008a01b9dd4  lvm2 [599.99 GB / 28.99 GB free]

Aangezien de logische volumes /dev/StorageRepository/local-SR en /dev/StorageRepository/shared-SR al wel vergroot zijn, maar de PV's met dezelfde naam nog niet, dienen deze vergroot te worden:

[root@xenserver-2 ~]# pvresize /dev/StorageRepository/local-SR
 Physical volume "/dev/StorageRepository/local-SR" changed
 1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized

en de Shared-SR:

[root@xenserver-2 ~]# pvresize /dev/StorageRepository/shared-SR
 Physical volume "/dev/StorageRepository/shared-SR" changed
 1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized

Met als resultaat:

[root@xenserver-2 ~]# pvscan |grep SR
 PV /dev/StorageRepository/shared-SR  VG VG_XenStorage-0903974a-057b-0783-b204-33c03cd9ecde  lvm2 [288.99 GB / 255.49 GB free]
 PV /dev/StorageRepository/local-SR  VG VG_XenStorage-abb38cad-65e8-671a-be3b-1008a01b9dd4  lvm2 [1.07 TB / 528.99 GB free]

Hierna zal XENserver echter nog niet de vergrote PV's herkennen. Deze moeten met de hand opnieuw gescanned worden. Hiervoor is een uuid nodig, die je als volgt kunt achterhalen:

[root@xenserver-2 ~]# xe sr-list |grep -A1 uuid
uuid ( RO)        : abb38cad-65e8-671a-be3b-1008a01b9dd4
     name-label ( RW): Local SR
--
uuid ( RO)        : 61055d43-4303-a228-6b62-5bab8f885c41
     name-label ( RW): CD/DVD drives on xenserver-2
--
uuid ( RO)        : 0903974a-057b-0783-b204-33c03cd9ecde
     name-label ( RW): Shared SR
--
uuid ( RO)        : 84b723c7-0347-bb3f-3188-ee7bb17f5732
     name-label ( RW): ISOs
--
uuid ( RO)        : b2d8f0ab-2939-6cd0-576c-227c8c379fef
     name-label ( RW): XenSource Tools

Hier zijn de uuid's van "Local SR" en "Shared SR" nodig en die zijn dan ook gebruikt voor de scan:

[root@xenserver-2 ~]# xe sr-scan uuid=0903974a-057b-0783-b204-33c03cd9ecde
[root@xenserver-2 ~]# xe sr-scan uuid=abb38cad-65e8-671a-be3b-1008a01b9dd4

Na dit alles is de vergrote Storage Repository bekend in XENserver, zonder dat de virtuele machines offline hoefden.