Raid-1

From TD-er's Wiki
Jump to navigationJump to search

Dit artikel is een onderdeel van de installatie handleiding van de XEN server. De gebruikte voorbeelden zijn dan ook hierop van toepassing.

Aanmaken Raid-1 device

Na reboot het type van /dev/sda3 aanpassen naar type fd Linux raid autodetect

Disk /dev/sda: 750.1 GB, 750156374016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 91201 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     499   4008186  83 Linux
/dev/sda2       500     998   4008217+ 83 Linux
/dev/sda3       999    91201  724555597+ fd Linux raid autodetect

Herhaal deze stap voor /dev/sdb

Indien vanaf scratch begonnen is en er dus nog geen /dev/md0 bestaat, zal er een Raid-1 device gemaakt moeten worden:

mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sd[ab]3

Indien het raid-device wel bestaat, maar alleen bestaat uit 1 device, zal je het ontbrekende device moeten toevoegen. Om meer informatie te krijgen over het raid-device kun je als volgt een overzicht krijgen:

[root@xenserver-2 ~]# mdadm -D /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 00.90.03
 Creation Time : Thu Jan 17 23:50:22 2008
   Raid Level : raid1
   Array Size : 724555520 (690.99 GiB 741.94 GB)
  Device Size : 724555520 (690.99 GiB 741.94 GB)
  Raid Devices : 2
 Total Devices : 1
Preferred Minor : 0
  Persistence : Superblock is persistent
  Update Time : Fri Jan 18 14:56:06 2008
     State : clean, degraded
 Active Devices : 1
Working Devices : 1
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 0
      UUID : 9eaec510:87d2688d:68dc0621:9dca5d2e
     Events : 0.2
  Number  Major  Minor  RaidDevice State
   0    0    0    0   removed
   1    8    19    1   active sync  /dev/sdb3

/dev/sdb3 is wel te zien in het degraded raid-device, dus we moeten sda3 toevoegen:

[root@xenserver-2 ~]# mdadm /dev/md0 --add /dev/sda3
mdadm: re-added /dev/sda3

Deze is meteen actief, maar kan mogelijk 2 uur nodig hebben om te rebuilden. Dat proces is te volgen door de speciale file /proc/mdstat te bekijken. Hier een voorbeeld van een volledig operationeel RAID-1 device:

[root@xenserver-2 ~]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sda3[0] sdb3[1]
   724555520 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>

Aanmaken /dev/md1

De 2 nieuwe schijven in de rechter 2 drive-bays van XENserver2 zijn ook in een RAID-1 device gezet. Na de reboot na het toevoegen van de nieuwe schijven, heeft Linux de toekenning van de device-letters een beetje aangepast. In MD0 zitten nu /dev/sda3 en /dev/sdc3 en de nieuwe schijven zijn bekend als /dev/sdb en /dev/sdd. Op die laatste 2 is er een Linux raid autodetect partitie (type fd) aangemaakt als partitie 1 (oftewel /dev/sd[bd]1)

Voor de volledigheid nog even een overzicht van de partitie-indeling volgens fdisk:

Disk /dev/sdb: 750.1 GB, 750156374016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 91201 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1        1    91201  732572001  fd Linux raid autodetect

Het commando voor het aanmaken van het RAID-device md1 is dan dus ook een klein beetje anders:

mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sd[bd]1

Echter geeft dat commando in XENserver-4.0 de volgende foutmelding:

mdadm: error opening /dev/md1: No such file or directory

Dit komt omdat er standaard nog geen device-node is aangemaakt voor /dev/md1. (en md2, md3, ....) Die maak je als volgt aan:

mknod /dev/md1 b 9 1

Hierbij moet dat laatste cijfer mee oplopen met het raid-devicenummer. Voorbeeld:

mknod /dev/md2 b 9 2
mknod /dev/md3 b 9 3
...

Als we kijken met ls, zien we het volgende:

[root@xenserver-2 ~]# ls -l /dev/md*
brw-r----- 1 root disk 9, 0 Jan 8 10:51 /dev/md0
brw-r--r-- 1 root root 9, 1 Jan 8 11:26 /dev/md1

Voor de volledigheid, zorgen we dat beide er hetzelfde uitzien:

chmod o-r /dev/md1
chown root.disk /dev/md1

Met als resultaat:

[root@xenserver-2 ~]# ls -l /dev/md*
brw-r----- 1 root disk 9, 0 Jan 8 10:51 /dev/md0
brw-r----- 1 root disk 9, 1 Jan 8 11:26 /dev/md1

De beide RAID-devices zien er dan als volgt uit:

[root@xenserver-2 ~]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md1 : active raid1 sdd1[1] sdb1[0]
   732571904 blocks [2/2] [UU]
   [>....................] resync = 4.5% (33311040/732571904) finish=147.8min speed=78812K/sec
md0 : active raid1 sdc3[1] sda3[0]
   724555520 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>

Het RAID-device md1 is aan het rebuilden. In de tussentijd is het echter al wel bruikbaar, echter zal de snelheid wel beduidend minder zijn.